Logo Loader
General Icon
Clients Icon
Bel Icon
General Icon
Algemeen
+352 262 046 1
info@vitislife.com
Clients Icon
Klanten & Partners
+352 262 046 500
clientservices@vitislife.com
Clients Icon
Belgian Branch
+32 2 486 27 71
belgianbranch@vitislife.com

Monceau Assurances,

onze aandeelhouder

Met 440 medewerkers actief op het terrein alsook in de kantoren van Luxemburg, Parijs, Namen en Vendôme en met 80 algemene agentschappen, verenigt Monceau Assurances, met hoofdzetel in Parijs, verscheidene onderlinge maatschappijen die samen 300.000 klanten bedienen. Voorzien van een solide financiële structuur, beheert dit geheel meer dan 9 miljard euro aan activa. De Monceau Assurances partners verdelen op de Franse markt pensioenproducten (de zogenaamde “retraite en points”) en levensverzekeringen via de onderlinge maatschappij Capma & Capmi en haar filiaal Monceau Retraite & Epargne en BOAR verzekeringen via Monceau Générale Assurances en de Union des Mutuelles d’Assurances Monceau.

Een solide

aandeelhouder

1 + 1 + 1 maakt samen meer

Vanaf haar start in 1907 was de ‘Caisse Centrale de la Mutualité d’Afrique du Nord’ gedreven om op wens van de landbouwers en ondernemers, krachten te bundelen om zich te beschermen tegen eventuele beroepsgebonden- en private risico’s.

Samenbrengen door diversiteit en voorrang geven aan de ontwikkeling van de mutualiteitsvoorziening zijn de basisobjectieven van Monceau Assurances.

De vereniging van de organisatie werd progressief uitgebouwd in Algerije.  Eens terug op het Franse vasteland, onder de naam “La Mutuelle”, gaf deze aanleiding tot de uitdrukking “mutuelles associées” (verenigde voorzorgskassen).  Deze uitdrukking maakt nog steeds deel uit van de benaming “Monceau Assurances”.

Andere verzekeringskassen hebben nadien de(ze) groep vervoegd. Door haar parcours en haar mutualistische eigenschappen, beschikt Monceau Assurances over een solide financiële basis. Vandaag bestaat de groep uit 3 entiteiten : Capma & Capmi, is gespecialiseerd  in pensioenen en levensverzekeringen, de Mutuelle Centrale de Réassurance alsook de Union des Mutuelles d’Assurances Monceau. Van bij de start en ook statutair bepaald hebben deze twee laatste entiteiten als objectief de verschillende kassen samen te brengen en, met inachtname van eenieders eigenheid en rechten, identiteit en waarden, een meer serene toekomst te bieden.  Deze zou niet weggelegd zijn indien elk van deze entiteiten zijn eigen weg zou gaan. De opzet van de leden is dat wederzijdse lokale bijstand blijft bestaan, die de rijkdom uitmaakt van het verzekeringslandschap in Frankrijk.

2015, internationale doorbraak

In oktober 2015 heeft de groep een belangrijke stap ondernomen in de ontwikkeling van haar activiteit Leven, zowel binnen als buiten Frankrijk, door de aankoop van Vitis Life, een levensverzekeringsmaatschappij die tot dan een filiaal was van KBL Private Bank.  Vitis Life is actief in België, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje alsook in Luxemburg. Door de combinatie van de levensverzekeringactiviteiten van Monceau Assurances met deze van Vitis Life verdubbelt het zakencijfer en is er een beter evenwicht tussen Tak 21 en Tak 23 unit linked contracten.  Door deze externe groei kan voortaan – aan de leden alsook aan de klanten van de verschillende maatschappijen uit de groep – een meer uitgebreid aanbod aan producten aangeboden worden.

Monceau Assurances website

+0
Jaar
expertise
0Mio €
boekhoudkundig
eigen vermogen
0Mia €
activa
onder beheer
0Mio €
netto
resultaat

KERNCIJFERS PER 31/12/2022