Logo Loader
General Icon
Clients Icon
Bel Icon
General Icon
Algemeen
+352 262 046 1
info@vitislife.com
Clients Icon
Klanten & Partners
+352 262 046 500
clientservices@vitislife.com
Clients Icon
Belgian Branch
+32 2 486 27 71
belgianbranch@vitislife.com

Hoogwaardige

producten

pourqoi_vitis_life

Levensverzekering en kapitalisatiecontract van het type « belegging »

Alle verzekeringsoplossingen die Vitis Life aanbiedt combineren de voordelen van het Luxemburgs prudentieel recht met de burgerlijke en fiscale omgeving van het land van verblijf van onze cliënten.

Levensverzekeringscontract

Een levensverzekering is een voordelige beleggingsoplossing die diverse objectieven kan bereiken: diversificatie van activa, kapitaalopbouw op de lange termijn, vermogensoverdracht of pensioenvoorziening.

De levensverzekeringen van Vitis Life laten verzekeringnemers veel flexibiliteit toe: ze mogen aanvullende stortingen uitvoeren, de begunstigde(n) van hun keuze vrij aanduiden en/of wijzigen, gedeeltelijke afkopen aanvragen, de aan het contract onderliggende activa diversifiëren met behoud van de mogelijkheid om ze op elk moment te arbitreren.

Een optionele aanvullende verzekering in geval van overlijden van de verzekerde

Deze aanvullende verzekering dekt het risico van overlijden van de verzekerde.

Diverse types dekkingen :

  • Basis aanvullende verzekering: Deze verzekering dekt het eventuele verschil tussen de gestorte premie en de reserve van het contract bij overlijden van de verzekerde indien de reserve op dat ogenblik kleiner is dan de gestorte premie.
  • Aanvullende overlijdensverzekering “met vast bedrag”: Deze verzekering houdt de uitbetaling van een vast bedrag in. Dit vast bedrag wordt bepaald bij de onderschrijving van het contract.

 

Kapitalisatiecontract

Het kapitalisatiecontract laat toe aan zowel natuurlijke als rechtspersonen om op middellange termijn activa op te bouwen en cashflow te diversifiëren, en dat zonder plafond of tijdslimiet.

Individuele pensioentoezegging

Enkel beschikbaar voor de Belgische markt via ons bijkantoor.

De individuele pensioentoezegging (IPT) is met name gericht op zelfstandige bedrijfsleidersdie een aanvullend pensioenkapitaal willen opbouwen. De IPT van Vitis Life is een levensverzekeringscontract dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen zonder kapitaal- of rendementsgarantie, waardoor het pensioenkapitaal van de zelfstandige kan worden gediversifieerd via een breed scala aan fondsen. Het product laat de zelfstandige tevens toe om zijn gezin en zijn inkomen te beschermen door aanvullende garanties toe te voegen.

Aanvullende overlijdenswaarborgen

Aanvullende overlijdenswaarborgen beschermen het gezin van de zelfstandige bedrijfsleider als hij of zij vroegtijdig overlijdt. Ze zijn van verschillende typen om aan hun behoeften te voldoen en de betaling van een specifiek kapitaal mogelijk te maken.

Aanvullende waarborg bij arbeidsongeschiktheid

De aanvullende dekking voor arbeidsongeschiktheid beschermt de zelfstandige bedrijfsleider tegen de gevolgen van een ziekte van wisselende duur, depressie, een ongeval, enz. Het laat onder meer toe om zijn inkomen tijdens zijn arbeidsongeschiktheid te behouden. Er zijn verschillende opties beschikbaar om optimaal aan zijn behoeften te voldoen.

Pensioenvoorzieningscontracten

Vitis Life biedt een pensioenvoorzieningscontract aan waarmee u kapitaal opbouwt voor uw pensioen en uw belasting vermindert dankzij een fiscale aftrek.

pourqoi_vitis_life

Levensverzekering van het type « pensioen »

pourqoi_vitis_life

Levensverzekering van het type « bescherming »

U wilt uw gezin beschermen als u komt te overlijden, Vitis Life biedt hiervoor verschillende mogelijkheden op maat van uw specifieke behoeften. Klik hier om te zien welke producten beschikbaar zijn voor uw behoeften.