Logo Loader
General Icon
Clients Icon
Bel Icon
General Icon
Algemeen
+352 262 046 1
info@vitislife.com
Clients Icon
Klanten & Partners
+352 262 046 500
clientservices@vitislife.com
Clients Icon
Belgian Branch
+32 2 486 27 71
belgianbranch@vitislife.com

Cookiebeleid

Dit beleid legt uit wat cookies zijn en informeert u over het gebruik ervan. Het richt zich tot het publiek (hierna ‘de bezoeker’ of ‘u’) dat toegang heeft tot en gebruikmaakt van de website die door Vitis Life wordt beheerd. Vitis Life gebruikt cookies in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels, de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens en dit cookiebeleid.

1. Wanneer is dit beleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op de (publieke en beveiligde) website van Vitis Life, tenzij anders vermeld op de website.

Voor zover cookies bepaalde persoonsgegevens verzamelen, treedt Vitis Life op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor algemene informatie over de manier waarop Vitis Life deze persoonsgegevens gebruikt, verwijzen wij u naar de Verklaring inzake de Bescherming van uw persoonsgegevens.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer, tablet, smartphone of elk ander toestel dat tijdens het bezoek aan een website verbinding kan maken met het internet. Telkens u deze website opnieuw bezoekt, leest de (web)server de informatie in de cookie die eerder op uw toestel werd opgeslagen.

Naast cookies kan onze website ook gebruikmaken van andere technologieën met vergelijkbare functies. In dit beleid verwijst de term ‘cookie’ naar elke technologie die gebruikt wordt om informatie op uw apparaat op te slaan en te lezen.

Onze website gebruikt cookies uitsluitend met het oog op zijn werking en om uw gebruikerservaring te optimaliseren.

  • We gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de levering van de dienst die u uitdrukkelijk heeft gevraagd.
  • We gebruiken cookies om uw surfgedrag op onze website globaal en geanonimiseerd te analyseren.
  • We zullen echter geen andere soorten cookies gebruiken zonder uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming. U kunt deze toestemming zonder probleem op elk moment intrekken.

Meer informatie over de verschillende soorten cookies die op onze website kunnen worden gebruikt, vindt u in punt 3. Meer informatie over hoe u cookies kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in de punten 8 en 9.

3. Welke soorten cookies worden gebruikt op de website van Vitis Life?

Vitis Life maakt gebruik van verschillende soorten cookies, waarvan u hierna het doel vindt, samen met een korte beschrijving en een geldigheidsduur/bewaartermijn:

3.1. Cookies noodzakelijk voor de navigatie

Dankzij dit type cookies kan de gebruiker op onze website surfen en de verschillende functies ervan gebruiken.
Zonder deze cookies zou de website niet correct werken en zou de gebruiker de functies niet kunnen gebruiken.

Dit soort cookies is ook nodig om de identificatie en toegang tot de account van een gebruiker te garanderen.
De geldigheidsduur van deze cookies bedraagt 13 maanden.

Volgens de wet mogen we cookies alleen op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

3.2. Functionele cookies

We gebruiken technische en functionele cookies die de keuzes en selecties onthouden die u heeft gemaakt tijdens een vorig bezoek aan onze website. Zo hoeft u uw voorkeuren niet telkens opnieuw in te stellen. Voor onze website kunt u zich altijd gemakkelijk verzetten tegen het gebruik van dit soort cookies door ze uit te schakelen in uw browserinstellingen. In dat geval kunnen wij u echter niet de beste gebruikerservaring garanderen en is het mogelijk dat de site of bepaalde delen van de site niet (correct) werkt/werken en dat de door u gevraagde diensten of bepaalde diensten niet kunnen worden verstrekt.

3.3. Analytische cookies

Bovendien maakt onze website gebruik van analytische cookies voor geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken. Deze cookies analyseren uw surfgedrag op onze website en ook dat van andere gebruikers. Ze helpen ons het verkeer op en de algemene werking van de website te verbeteren, navigatieproblemen en andere technische storingen op te sporen enz. Analytische cookies individualiseren niemand in het bijzonder en worden niet gebruikt voor direct marketing of andere doeleinden van derden. U kunt zich altijd gemakkelijk verzetten tegen het gebruik van deze cookies door ze uit te schakelen in uw browserinstellingen.

3.4. Third-party cookies voor een betere interactiviteit van de website

De cookies die op onze website kunnen worden gebruikt, sturen geen gegevens door naar derden voor hun eigen doeleinden, tenzij u specifiek heeft ingestemd met de categorie cookies die gegevens delen met derden.

Deze cookies zijn plug-ins die door derden worden aangeboden (bijvoorbeeld LinkedIn, YouTube enz.) voor bepaalde functies die op onze website aanwezig zijn of die in de toekomst kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld het pictogram ‘Delen’ van LinkedIn, YouTube enz.

Deze plug-ins worden geplaatst en volledig gecontroleerd door derden en kunnen door hen worden gebruikt om uw (persoons)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres) en informatie over uw surfgedrag te verzamelen voor doeleinden eigen aan deze derden (bijvoorbeeld direct marketing, analytisch of marktonderzoek door deze derden), ook al gebruikt u deze functionaliteiten niet en bezoekt u gewoon onze site. Dat is zelfs het geval wanneer u geen account hebt bij het betrokken sociale netwerk. Als derden deze cookies gebruiken op andere websites en applicaties, kunnen ze u traceren op verschillende sites en toepassingen en de verzamelde gegevens combineren om uw profiel in de loop der tijd op punt te stellen.

Omdat deze cookies volledig door derden worden gecontroleerd, kan Vitis Life geen controle uitoefenen over de manier waarop ze deze cookies beheren, noch over het gebruik van de via deze weg verzamelde (persoons)gegevens.

We raden u dan ook aan om de privacyverklaring en het cookiebeleid van die derden te lezen voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en de toepassing van cookies.

Deze cookies worden niet gebruikt zonder uw toestemming via uw cookie-instellingen. U heeft toegang tot de instellingen van de cookies via elke pagina van de website of in de instellingen van uw app.

Wat als u deze cookies niet aanvaardt?

  • We garanderen u dat de via de cookies verzamelde persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden voor hun eigen doeleinden;
  • Maar de functionaliteit zal niet beschikbaar zijn op onze website (de icoontjes ‘delen’ en ‘like’ zijn bijvoorbeeld uitgeschakeld en het zal niet mogelijk zijn om op onze website een video af te spelen via Vimeo of YouTube);
  • U kunt de betreffende video echter altijd rechtstreeks bekijken op de website of in de app van die derde door op de bijgevoegde link te klikken.

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies van deze categorie die de website van Vitis Life kan gebruiken:

Cookie naam Domeinnaam Doel Houdbaarheid Mogelijke mededelingen aan derden
CONSENT gstatic.com Bespaart bezoekersvoorkeuren en personaliseert advertenties. volhardend Google
_gid vitislife.com Wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. 1 dag Google
_ga vitislife.com Wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klantidentificatie. 2 jaar Google
tarteaucitron vitislife.com Maakt het beheer van cookies op de site mogelijk. 1 jaar /
4. Wat zijn de gevolgen als ik cookies aanvaard of weiger?

Onze website is zodanig ontworpen dat u de controle behoudt over het opslaan en het lezen van cookies op uw toestel.

U bent vrij om alle of een deel van de cookies op onze volledige website te aanvaarden of te weigeren, en u behoudt altijd de mogelijkheid om de instellingen van de cookies te wijzigen.

Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, betekent dit dat cookies kunnen worden geïnstalleerd en gelezen bij elk bezoek aan de website van Vitis Life op eenzelfde toestel. Uw toestemming (per toestel) geldt voor een beperkte periode (zes maanden).

Als u cookies weigert, heeft u nog steeds toegang tot onze website, maar dan kunnen wij u niet de beste gebruikerservaring garanderen en dan is het mogelijk dat bepaalde functies of (delen van) onze website en onze toepassing niet (goed) werken.

5. Hoe kan ik mijn cookievoorkeuren op de website wijzigen?

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen. Volg hiervoor deze procedures:

5.1  Bij uw eerste bezoek

Wanneer u voor het eerst een website bezoekt op een toestel, verschijnt er een venster waarin u wordt gevraagd of u akkoord gaat met het gebruik van alle cookies op de website van Vitis Life of u zich hiertegen verzet en meer informatie wenst te ontvangen.

Als u meer informatie wenst, verschijnt een tweede scherm waarin:

  • U het type of de categorie cookies ziet die worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren (zie punt 3 voor meer informatie over de categorieën cookies), tenzij u die cookies uitschakelt in uw browserinstellingen zoals beschreven in punt 5.4 hierna; en waarin;
  • U kunt aangeven of u al dan niet instemt met het gebruik van twee categorieën cookies: de categorie cookies waarmee wij uw surfgedrag op onze website kunnen analyseren om u een meer persoonlijke ervaring te bieden en de categorie cookies die gegevens aan derden doorgeven (zie punt 3 voor meer informatie over de categorieën van cookies).

De informatie in dit tweede venster verdwijnt pas wanneer u uw toestemming of weigering voor elk van deze twee types of categorieën cookies heeft gegeven, of wanneer u het venster sluit en zo alle cookies van het eerste venster aanvaardt.

Nadat u uw keuze heeft gemaakt, kunt u verder surfen op onze website.

Als u heeft ingestemd met het gebruik van alle of een deel van de cookies, impliceert dit ook dat u aanvaardt om de desbetreffende categorie van cookies te ontvangen en dat deze cookies vervolgens worden gelezen bij elk bezoek aan de website van Vitis Life (met inbegrip van alle websites van Vitis Life en alle publieke of private zones van voormelde websites) op eenzelfde toestel. Voor een volledige lijst van cookies waarvoor uw toestemming geldig is, verwijzen we u naar de pagina met cookie-instellingen.

Opgelet: ook al heeft u ingestemd met het gebruik van alle of een deel van de cookies, toch kan Vitis Life deze pas gebruiken als ze niet zijn uitgeschakeld in de instellingen van uw browser.

5.2.   Na uw eerste bezoek

Als u de website van Vitis Life bezoekt nadat u uw cookievoorkeuren heeft meegedeeld bij uw eerste bezoek aan onze website op eenzelfde toestel, worden die voorkeuren niet meer gevraagd (tenzij uw toestemming niet meer geldig is).

U behoudt echter de volledige controle over uw cookie-instellingen en u kunt uw cookievoorkeuren op elk moment eenvoudig wijzigen door onderaan elke website op ‘Cookiebeheer’ te klikken.

5.3.  Na de geldigheidsperiode

Uw toestemming (per toestel) is beperkt in de tijd (6 maanden). Na het verstrijken van deze geldigheidsperiode worden uw cookievoorkeuren opnieuw gevraagd.

5.4.  In de instellingen van uw browser

De meeste webbrowsers zijn standaard zo geconfigureerd dat ze cookies automatisch aanvaarden. U kunt uw browserinstellingen altijd wijzigen door uw voorkeuren aan te passen om cookies geheel of gedeeltelijk te aanvaarden of te weigeren, om reeds opgeslagen cookies te wissen of om een melding te ontvangen wanneer er een cookie is geïnstalleerd.

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van uw browser.

6. Kan ik mijn toestemming op elk moment intrekken?

Ja, u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken op elke pagina van de website, in de instellingen van uw browser. Meer informatie over hoe u cookies geheel of gedeeltelijk kunt aanvaarden of weigeren, vindt u in de punten 4 en 5.  In de instellingen van uw browser kunt u ook de cookies wissen die al op uw toestel zijn opgeslagen (punt 7).

7. Kan ik de reeds opgeslagen cookies wissen?

Ja, u kunt de cookies die al op uw toestel zijn opgeslagen ook wissen via de instellingen van uw browser. Om technische redenen kunnen de al opgeslagen cookies niet door ons in uw plaats worden gewist.

8. Worden de persoonsgegevens die door de aanvaarde cookies kunnen worden gelezen, doorgegeven aan derden voor hun eigen doeleinden?

Nee, tenzij u heeft ingestemd met het gebruik van cookies die het delen van uw persoonsgegevens met derden toestaan (meer informatie over de categorieën cookies die door onze website kunnen worden gebruikt, vindt u in punt 3).

9. Waar vind ik meer informatie over de manier waarop Vitis Life mijn via cookies verzamelde persoonsgegevens gebruikt en over mijn rechten in dat verband?

In onze Privacyverklaring.

10. Hoe word ik op de hoogte gebracht van updates van dit cookiebeleid?

U wordt op de hoogte gebracht van updates van dit cookiebeleid via een informatievenster dat verschijnt wanneer u onze website bezoekt. Als de update een belangrijke verandering inhoudt (bijvoorbeeld het wijzigen van de categorieën cookies die worden gebruikt enz.), worden uw cookievoorkeuren opnieuw gevraagd.