Zorgen voor morgen

Met een testament kan men bepalen wat er gebeurt met zijn vermogen indien men er niet meer is. Met een zorgvolmacht kan men bepalen wat er gebeurt met (een deel van) zijn vermogen wanneer men zelf door ouderdom, ongeval of ziekte, … niet meer in staat is beslissingen te nemen.

Meer lezen