In het kader van de richtlijn Solvabiliteit II, heeft Vitis Life het genoegen haar rapport Solvabiliteit en Financiële Situatie met u te delen.