Focus op de web API

U heeft ongetwijfeld reeds gehoord over aggregatoren, web API’s, het delen van data, enz…  Bent u hierin geïnteresseerd en wilt u weten welke diensten Vitis Life aanbiedt? 

Vandaag is het belangrijk om toegang te hebben tot uw klantenportefeuille met compacte en betrouwbare informatie en dit binnen een beveiligde informatica-omgeving.
Vitis Life komt nu aan deze behoefte tegemoet door u de mogelijkheid te bieden om via onze web API een verbinding te maken met ons informatiesysteem.

Wat is een web API?

Een API – Application Programming Interface – is een interface die informatie en functionaliteiten uit een toepassing beschikbaar maakt voor gebruik door andere toepassingen.
Met deze web API kunt u via het internet met ons informatiesysteem communiceren om gegevens op te vragen of acties aan te vragen.

Tot wie richt deze dienst van Vitis Life zich?

Enerzijds richt deze dienst zich tot onze institutionele partners (bv. banken) alsook tot andere distributeurs die met hun IT-team een rechtstreekse interconnectie met Vitis Life tot stand brengen.
Aan de andere kant, tot al onze andere distributeurs die gebruik maken van de diensten van een aggregator. In voorkomend geval kunnen onze experts uw aggregator begeleiden om in uw naam en voor uw rekening een verbinding met Vitis Life tot stand te brengen.

Welke informatie is beschikbaar?

Alle informatie met betrekking tot de contracten van uw klanten, met inbegrip van alle informatie waartoe u reeds toegang heeft via ons portaal, kan via web API, ons geïntegreerd informatiesyteem, naar u verzonden worden.

De financiële resultaten van het contract, de eigenschappen, de waardenoteringen, de historiek van de transacties, uw commissies, de beschikbare documenten en mededelingen worden hierdoor beschikbaar.

Heeft u reeds toegang tot ons portaal my.vitislife.com?

Indien u reeds toegang heeft, dan melden we u graag dat onze teams voortdurend werken aan de verrijking ervan met nieuwe functionaliteiten om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Heeft u nog geen toegang tot ons portaal, contacteer ons dan voor een demonstratie.

Doet u reeds beroep op de diensten van een aggregator ?

Vraag uw aggregator of hij reeds met Vitis Life in verbinding staat ?
Indien niet, dan kunt u hem de gegevens van uw gebruikelijke contactpersoon bij Vitis Life meedelen, ofwel ons e-mailadres info@vitislife.com doorgeven.