API of Penelop: wat is de beste digitale oplossing voor onze distributeurs?

Vitis Life wil mee evolueren met haar tijd en beschouwt digitalisering als een belangrijke strategische pijler. Altijd en overal toegang tot uw gegevens, automatisering van de digitale verwerking en archivering, meer flexibiliteit, interactiviteit en transparantie: dat is wat u vandaag bezighoudt en wat u nodig hebt. Allemaal redenen waarom we niet alleen onze website volledig hebben vernieuwd, maar ook een portaal voor onze distributeurs hebben gecreëerd! Lees ons gesprek met Martin Defourny, Head of IT bij Vitis Life, over het digitale aanbod van Vitis Life voor haar distributeurs.


Wat zijn de digitale diensten van Vitis Life?

Martin Defourny. Vitis Life stelt haar distributeurs verschillende digitale oplossingen ter beschikking: er is het portaal My.VitisLife.com, het portaal voor elektronische handtekening, onze API en sinds juni 2023 bieden we via onze aggregatoren ook gegevensuitwisselingen in Penelop-formaat aan.


Waarom zijn de digitale oplossingen de laatste jaren zo gegroeid bij Vitis Life?

Martin Defourny. Met de opening van het Belgische bijkantoor in 2018, de gezondheidscrisis in Luxemburg begin 2020 en de combinatie van verschillende behoeften en factoren, tekenden zich bij Vitis Life verschillende digitale uitdagingen af.

De eerste uitdaging bestaat erin een toenemend aantal contracten te kunnen beheren. Het gaat erom dat onze distributeurs hun contracten makkelijker kunnen invoeren, maar ook dat ze intern efficiënter kunnen werken bij de behandeling van de aanvragen.

Er dook toen een tweede uitdaging op met betrekking tot de gegevensbeveiliging. We behandelen dagelijks gevoelige informatie die valt onder het beroepsgeheim in Luxemburg of onder de GDPR-regelgeving. Toen COVID-19 van zich liet horen, versnelde dit het fenomeen van de digitalisering van de communicatie. Het gebruik van e-mail om documenten uit te wisselen is inderdaad toegankelijker geworden, maar vandaag gaan we ervan uit dat die communicatiewijze niet langer aanvaardbaar is voor de uitwisseling van gevoelige gegevens (risico op ‘phishing’, oplichting enz.).

Daarom bestaat onze laatste uitdaging erin om op termijn verschillende digitale en beveiligde oplossingen te kunnen voorstellen die aan de profielen en behoeften van onze distributeurs voldoen. Via onze portaalsite My.VitisLife.com, onze API of onze dienst voor gegevensuitwisseling in Penelop-formaat; elke distributeur (klein of groot) zal vlot in staat zijn om zijn eigen processen te digitaliseren.


“Volgens onze distributeurs zijn wij ‘goede leerlingen’ in het ontwerpen van API’s op de Luxemburgse markt.”


Wat is een API?

Martin Defourny. De Application Programming Interface (API) maakt het mogelijk om elk modern IT-hulpmiddel met een ander te verbinden. Het is een interface waarmee software onafhankelijk van de gebruikte technologie en dus zonder risico op incompatibiliteit met elkaar kan worden verbonden. Concreet biedt dit bijvoorbeeld een distributeur die ‘verbonden’ is met Vitis Life rechtstreeks vanuit zijn eigen CRM-toegang tot onze gegevens en digitale diensten.

Bij Vitis Life maakt ons IT-team er een erezaak van om gebruiksvriendelijke en begrijpelijke API’s te ontwerpen. Dat principe wordt vaak positief onthaald door onze distributeurs, omdat wij volgens hen ‘goede leerlingen’ zijn bij het ontwerpen van API’s op de Luxemburgse markt. De API van Vitis Life staat nu al vijf jaar ter beschikking van de distributeurs en in de zomer van 2023 werd ons aanbod nog uitgebreid met het Penelop-formaat! Een standaard die Vitis Life voorstelt aan alle partners die daarom vragen om het dagelijkse werk te vereenvoudigen.


Wat is Penelop?

Martin Defourny. Het is een standaardformaat voor gegevensuitwisseling tussen verzekeringsmaatschappijen en distributeurs. We zouden het kunnen vergelijken met een Excelbestand waarvan de kolommen duidelijk omschreven zijn. De verzender vult het bestand in en deelt het volgens het vastgelegde formaat, zodat de ontvanger de verkregen gegevens makkelijk in zijn eigen tool kan integreren. Dit formaat wordt regelmatig gebruikt door aggregatoren op de Franse markt. In België en Luxemburg is de vraag occasioneel.


Waarvoor dient een aggregator?

Martin Defourny. Een aggregator is een nieuw type actor dat opduikt in de ‘B-to-B’ verzekerings- en financiële sector. De aggregatoren zal de gegevens van verschillende verzekeringsmaatschappijen verzamelen, samenvoegen en centraal aan de distributeur voorstellen. Concreet zal de distributeur alle beleggingen en verzekeringen van zijn klant kunnen raadplegen (bv.: leven, woning, SSV …) in één en dezelfde tool, die door de aggregator ter beschikking wordt gesteld. Dat betekent een enorme tijdswinst voor de distributeurs.


Wat is het verschil tussen API’s en Penelop?

Martin Defourny. Er zijn heel wat verschillen tussen Penelop en API’s:

Ten eerste is Penelop een vaak gebruikte toepassing in Frankrijk, maar niet op de andere markten. Voor Belgische aggregatoren bijvoorbeeld is de trend meer gericht op het gebruik van API’s. Vervolgens hangt de actualisering van de via Penelop ontvangen gegevens af van de verzendingsfrequentie van de bestanden. De API daarentegen maakt het mogelijk om op verzoek de meest actuele gegevens van de verzekeraar op te vragen. Ten slotte is Penelop eenrichtingsverkeer. Het proces verloopt altijd in de richting van de verzekeringsmaatschappij naar de distributeur toe, nooit in de andere richting. Die laatste kan ervan gebruikmaken om informatie te raadplegen, maar hij zal nooit een aanvraag via deze standaard kunnen initiëren.

Via onze API’s kan een partner vandaag al een nieuwe onderschrijving starten of het genereren van een portefeuilleoverzicht in pdf aanvragen. Binnenkort kan hij elke beheersdaad opstarten.

Dit tweerichtingsbeheer is precies de reden waarom Franse aggregatoren zich beginnen te interesseren voor API’s. Een marktevolutie die de organisatie Penelop, die dit formaat heeft ontwikkeld, ertoe aanzet om zich te vernieuwen en na te denken over hoe een API-standaard kan worden ingevoerd die in een specifiek formaat is gedefinieerd.

Naar mijn mening zullen onze partners de twee tools in de toekomst dagelijks gebruiken. De markttendens zal dus een mix zijn tussen API en het Penelop-formaat. Voor de doorstroming van informatie van de verzekeraar naar de distributeur zal Penelop worden gebruikt, terwijl omgekeerd, voor het terugsturen van informatie die het mogelijk maakt om aanvragen in te dienen, zoals aanvullende stortingen, een beroep zal worden gedaan op de API’s.


En wat is dan de meest geschikte oplossing voor onze distributeurs?

Martin Defourny. Er is momenteel niet echt een ideale oplossing. Uiteindelijk is het belangrijk dat Vitis Life aan de behoeften van haar distributeurs kan voldoen. Ongeacht de voorkeur van elk van hen bij de keuze van de informaticatool stelt Vitis Life hun een digitale oplossing ter beschikking om haar opdracht voort te zetten: het dagelijkse werk van onze distributeurs vereenvoudigen via een beveiligd kanaal. Op die manier bieden we drie werkwijzen aan voor de uitwisseling van gegevens met onze distributeurs:

1. Distributeurs die dat wensen, kunnen eenvoudigweg via ons portaal My.Vitislife.com toegang krijgen tot hun Vitis Life-portefeuille.

2. De grote spelers die over de nodige informaticamiddelen beschikken, kunnen de digitale diensten van Vitis Life rechtstreeks in hun informaticasysteem integreren via onze API’s of zelfs via Penelop en zo rechtstreeks vanuit hun eigen werkomgeving met Vitis Life interageren.

3. Distributeurs die een beroep doen op een aggregator voor toegang tot hun gegevens, kunnen hun aggregator vragen om met ons te integreren om hun Vitis Life-portefeuille eraan toe te voegen.

Wenst u meer informatie over onze verschillende digitale oplossingen, neem dan gerust contact met ons op via dit formulier. Daarnaast vindt u hier ook een overzicht van al onze aggregatoren.


Martin Defourny, Head of Information and Technology