Hieronder de trimestiële rapporten op 31/12/2023 van onze Interne collectieve fondsen aangeboden op de Belgische markt.