Update 03/2024

Vitis Life zet zich in voor de promotie van vrouwen in de financiële sector.

Het “Women in Finance” Charter in Luxemburg werd gelanceerd op 8 maart 2023 met als doel de vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus van bedrijven in de Luxemburgse financiële sector te bevorderen en te verbeteren, inclusief in raden van bestuur en managementfuncties.

Dit initiatief werd geïntroduceerd tijdens de viering van Internationale Vrouwendag op de Luxemburgse effectenbeurs, waarbij stichtende partners zoals ABBL, ALFI, ACA, LuxCMA en LuxFLAG samenkwamen, onder toezicht van het ministerie van Financiën. Het doel is om het Luxemburgse financiële centrum inclusiever te maken en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de groeiende behoeften aan talent in de sector.

Wie kan dit ondertekenen?

Bedrijven uit de financiële sector, waaronder toonaangevende financiële instellingen zoals banken, vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, evenals de Luxemburgse effectenbeurs.

Als ondertekenaar van het charter verbindt Vitis Life zich ertoe om:

  • Het bevorderen van de positie van vrouwen op alle niveaus, inclusief het hoger management en de raad van bestuur.
  • Een Accountable Executive (AE) benoemen die verantwoordelijk is voor genderdiversiteit en inclusie, die verantwoording aflegt en ter verantwoording wordt geroepen.
  • Interne doelstellingen en actieplannen definiëren die worden geïntegreerd in onze bedrijfsdoelstellingen.
  • Transparantie ondersteunen door elk jaar de voortgang ten opzichte van deze doelstellingen publiekelijk te rapporteren op onze bedrijfswebsite.