Belgische markt

Update 25/01/2024

Vitis Life’s ruling wordt nu ook wettelijk verankerd

Onze ruling met nr. 2022.510 d.d. 14/02/2023 bepaalt dat de jaarlijkse waardeschommelingen van de reserve van een beleggingsverzekering onderschreven door een Belgische vennootschap jaarlijks dienen opgenomen te worden in het fiscale resultaat.

Dit principe is sinds kort ook verankerd in het Wetboek van Inkomstenbelasting.

Concreet gaat het om het nieuwe art. 362bis §2 Wetboek van Inkomstenbelasting.

Voor uw klanten die bij Vitis Life S.A. – Belgian Branch een VITIS Corporate Investment Plan – tak 6 onderschreven verandert er dus niets, noch bij de jaarlijkse verwerking van een bestaand contract, noch bij een (gedeeltelijke of volledige) afkoop. 

Deze wetswijziging geeft uw klanten nog wat extra juridische zekerheid;

  • Een wet  bindt  iedereen, elke belastingdienst en elke belastingplichtige moet haar immers naleven.
  • Een wet  geldt voor onbepaalde duur, daar waar een ruling maar geldt voor 5 jaren.

Eef Liesens
Head of Legal 

Documentatie

Het VITIS Corporate Investment Plan biedt verschillende voordelen aan vennootschappen en laat toe om o.a. een beleggingsportefeuille d.m.v. een verzekeringbeleggingscontract te structureren.

Voor meer informatie.