Uw contract

U wordt nu verdergeleid naar de "e-KBL" online service, die u toelaat de waardering te bekijken van het aan uw verzekeringscontract verbonden en bij KBL European Bankers gedeponeerde dedicated fund ("fonds dédié"). Deze dienst laat enkel consultatie toe. U kan in geen geval transacties van eender welke aard uitvoeren. De titularis van de bankrekening is Vitis Life S.A.


Opgepast : deze dienst is enkel toegankelijk voor houders van een verzekeringscontract waarvan de onderliggende activa bij KBL EPB gedeponeerd zijn en die voorafgaand een e-KBL overeenkomst hebben ondertekend.


U blijft persoonlijk aansprakelijk voor het goede gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord.

Zoeken

Zoek een trefwoord op
de VITIS LIFE site