Wealth Insurance

Ontdek hoe u een flexibele levensverzekering combineert met uw vermogensbeheer.

De financiële en verzekeringscomponent binnen patrimoniumbeheer, waarbij het de doelstelling
is uw opgebouwd vermogen op de meest rendabele manier te beheren.


Onze levensverzekeringscontracten zijn à la carte opgebouwd, en houden rekening
met uw persoonlijke situatie. Ze kunnen tot twee verzekeringnemers en twee verzekerden tellen.
De begunstigingsclausule van uw levensverzekering houdt rekening met uw persoonlijke wensen.
Elk levensverzekeringscontract kan eveneens een aanvullende overlijdensverzekering behelzen.
Zo kan u reeds vandaag de overdracht van uw vermogen regelen onder de beste voorwaarden.


Het schema hieronder schetst de werking van VITIS LIFE. Het schema geeft een overzicht van de betrokken partijen, hun rollen en onderlinge relaties. Merk daarbij op dat u als verzekeringnemer centraal staat in de werking en dat uw vraag door een uitstekend geïnformeerde tussenpersoon, in nauwe samenwerking met VITIS LIFE, wordt beantwoord. Klik telkens op het vraagteken om meer te weten te komen over de functie en activiteiten van elke betrokken partij.

Custody Bank
Asset Management
Tussenpersoon
Commissariat aux
Assurances (CAA)
Verzekeringnemer
Verzekerde
Begunstigde
Toezicht op de
financiële sector
Contract

Custody bank of bewaarbank

Een bank die onderworpen is aan een specifiek toezicht van het CAA en die fondsen en/of liquiditeiten, onderliggend aan een levensverzekeringscontract, in bewaring heeft.

Asset management
(vermogensbeheer)

Uw vermogen wordt beheerd door specialisten om een zo hoog mogelijk rendement te halen met respect voor uw risicoprofiel.

Tussenpersonen

Dit zijn onze partners (zoals private bankers, vermogensbeheerders) die de à la carte-oplossingen van Vitis Life aanbieden en implementeren, rekening houdend met uw financiële, patrimoniale en juridische situatie.

Commissariat aux Assurances

Publieke instelling naar Luxemburgs recht die o.a. toezicht houdt op de verzekeringssector en de tussenpersonen in het verzekeringswezen, conform de Luxemburgse wet- en regelgeving.

Verzekeringnemer

cDe persoon die een levensverzekeringscontract met Vitis Life afsluit.

Verzekerde

De persoon wiens leven verzekerd is.

Begunstigde

De persoon die de uitkering ontvangt. De begunstigde van de aanvullende overlijdensverzekering en de hoofdverzekering is altijd dezelfde persoon.

Toezicht op de financiële sector

een controle-autoriteit die de depotbanken superviseert in hun thuisland (bv. in Luxemburg : CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier)

Zoeken

Zoek een trefwoord op
de VITIS LIFE site